Home Apps Business mSale MobiFone
mSale icon

mSale MobiFone

  • mSale poster mSale screenshot 1 mSale screenshot 2 mSale screenshot 3 mSale screenshot 4 mSale screenshot 5

The description of mSale

Ứng dụng mSale là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhân viên ghi nhận giao dịch bán hàng, quản lý luồng hàng hoá. Từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, chi phí và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
Show More

Info Update

mSale 2.3 Update 2020-09-26 - Bổ sung quy trình mua hàng airtime- Bổ sung xóa tuyến bán hàng
0.0
0 total
5
4
3
2
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating